Tuen kevättervehdys 2021

Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:n terveiset

 

Toimintavuotemme 1/2020-5/2021 on ollut varsin poikkeuksellista korona-aikaa. Opettajat ovat tehneet vaikeassa tilanteessa parhaansa, jotta koulutyö on voitu tehdä suunnitelmien mukaan. Poikkeusaika on vaikuttanut myös Tuen toimintaan muun muassa etäkokouksina ja tapahtumien peruuntumisten kautta.

 

APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN

Tuki ry myöntää apurahoja opettajien ja oppilaskunnan hakemusten perusteella.

Toimintavuonna myönnettiin avustuksia muun muassa ryhmäytymisen tukemiseen, opintokäynteihin ja luentopalkkioihin, välineistön hankkimiseen oppilaiden käyttöön sekä harrastustoimintaan.

Tuki ry on myöntänyt avustuksia tutor- ja tukioppilastoimintaan sekä kursseihin kuuluviin opintomateriaaleihin ja -matkoihin sekä teatteri- ja elokuvakäynteihin. Näistä osa toteutui ja osa ei koronarajoituksista johtuen.

Tuki on avustanut välineistöhankintoja rahoittamalla mm. fysiikan sähköopin oppilastyöpaketteja, välineistöä matematiikan, kemian ja fysiikan opiskeluun, digilaitteita ja -tarvikkeita, kirjoja koulun kirjastoon, peilisalin äänentoistolaitteet sekä liikunnan välineistöä.

Oppilaiden harrastustoimintaan Tuki ry ohjaa varoja erillisen harrastustoimikunnan kautta koulun ja lukion oppilaiden itse laatimien hakemusten perusteella. Harrastusapurahan voi saada kerran yläkoulun ja kerran lukion aikana.

Tuki ry on mukana myös koulun päätösjuhlissa jakamalla stipendejä koulun ja lukion oppilaille sekä hankkimalla ylioppilaille sekä 9. luokan oppilaille onnitteluruusut.


PÄÄTAPAHTUMAT

Tuki ry on perinteisesti järjestänyt vuosittain kaksi tapahtumaa kokoamaan yhteen koulun ja lukion vanhempia verkostoitumaan ja vahvistamaan yhteistyötä kodin ja koulun kanssa.  

Tänä toimintavuonna tapahtumat jouduttiin jättämään väliin korona-ajan kokoontumisrajoitusten takia.

Katseet kohdistuvat toiveikkaina jo ensi syksyyn, jolloin toivottavasti voimme taas esittää kutsun kokoontua perinteisille Marrasmarkkinoille.

 

SÄÄNTÖMUUTOS

Toimintavuonna toteutettiin sääntömuutos, jossa tilikausi ja vuosikokouksen ajankohta muutettiin noudattamaan paremmin koulun lukuvuosirytmiä. Tilikausi on jatkossa kesäkuun alusta toukokuun loppuun ja vuosikokous muutettiin pidettäväksi kevään sijasta syksyllä lokakuun loppuun mennessä. Hallituksen kooksi määriteltiin joustavampi 5-10 jäsentä ja lisäksi sääntöihin lisättiin mahdollisuus osallistua vuosikokoukseen etänä.

 

Lämpimät kiitokset kaikille toimintaamme vuoden mittaan osallistuneille. Toivotan Tuki ry:n puolesta Tapiolan koulun koko henkilökunnalle ja kaikille oppilaille perheineen leppoisaa ja rentouttavaa kesää!

Pia Helenius
Tuki ry:n puheenjohtaja