Tuen kevättervehdys 2013

Tuen kevättervehdys 2013

 

Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:n terveiset

 

Tapiolan koulun lukuvuotta on varjostanut kevätlukukauden aikana kärjistynyt sisäilmaongelma. Poliisiopiston vanhan rakennuksen olosuhteita ei ole saatu yrityksistä huolimatta kelvollisiksi kaikille koululaisille ja opettajille. Opettajat ovat tehneet vaikeassa tilanteessa parhaansa ja koulutyö on voitu tehdä suunnitelmien mukaan. Näinä päivinä selviää, miten ongelma ratkaistaan. Toivottavasti ensi lukukausi voidaan käynnistää sellaisissa tiloissa, joissa opettajat ja oppilaat voivat rauhassa keskittyä työhönsä ja opiskeluun.

 

Iloinen asia Tuki ry:n toiminnassa oli syyskauden päätapahtuman, marraskuun markkinoiden onnistuminen yli odotusten. Suuri joukko vapaaehtoisia vanhempia lähti mukaan valmistelemaan markkinoita, joita ei vielä kertaakaan ole järjestetty oman koulukiinteistön ulkopuolella. Nuorisotila Tapiolan keskustassa toimi hyvin ja Tapiolan koulu muistutti olemassaolostaan Tapiolan katukuvassa.

 

Wallattomiin koulun oppilaat olivat valmistelleet opettajien avulla hienon ohjelmiston. Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetty juhla oli myös koulun ja lukion yhteistyön juhlaa. Musiikkiesitysten koordinointi ja juhlan järjestelyt uudessa paikassa sujuivat opettajien, oppilaiden ja vanhempien yhteistyöllä hienosti. Wallattomissa koulun ja lukion kohtaaminen on erityisen arvokasta nyt, kun opiskelu tapahtuu kaukana toisistaan.

 

Tuki ry on kuluneen vuoden aikana avustanut taloudellisesti leirikoulumatkojen järjestämistä ja mm. elvytysnukkejen hankintaa. Koulun oppilaille on jaettu harrastusapurahoja. Aktiiviset opettajat ovat jälleen vieneet oppilaitaan tutustumaan toisiinsa lukuvuoden alussa ja järjestäneet erilaisia retkiä pitkin lukuvuotta. Ämmässuon kaatopaikkaan tutustuminen on aina yhtä vaikuttava kokemus kasvavalle nuorisolle.

 

Vanhempien aktiivisuus tapahtumissamme on ollut tänä vuonna runsasta ja olemme näin onnistuneet jakamaan tehtäviä suurelle joukolle. Olemme laatineet muistilistoja ja toimintaohjeita tuleville hallituksen jäsenille, jotta kynnys tulla pariksi vuodeksi mukaan toimintaan olisi mahdollisimman matala. Vanhempainyhdistys saisi näin jatkuvasti uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseen. Tapiolan kouluyhteisö palkitsee tarjoamalla vanhemmille hyvän yhteistyön ja onnistumisen elämyksiä!

 

Lämpimät kiitokset kaikille toimintaamme vuoden mittaan osallistuneille. Toivotan Tuki ry:n puolesta Tapiolan koulun henkilökunnalle ja oppilaille perheineen rentouttavaa kesää!

 

Jaakko Haapanen

Tuki ry:n puheenjohtaja