Tuki ry

Tuki ry on Tapiolan koulun ja lukion yhteinen vanhempainyhdistys.

www.taptuki.fi

Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kotien ja koulun välistä toimintaa, tukea taloudellisesti koulun ja lukion toimintaa sekä edistää ja tukea oppilaiden vapaa-ajan harrastustoimintaa.

 

Tapiolan koulun kannalta vanhempien osallistuminen koulun toimintaan on äärimmäisen tärkeää. Tämä perinteinen yhteistyö on luonut osaltaan koululle omaleimaisen kulttuurin ja vaikuttanut hyvän yhteishengen syntymiseen koulun ja kotien välillä.