Tukiopetus

Tukiopetus

Opetuksessa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muuten lisätukea tarvitseville
oppilaille tulee koulun järjestää tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamiseksi voi tehdä opettaja, oppilas itse tai huoltaja. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella.

Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakolta niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan.