Erityisopetus

Erityisopetus

Tapiolan koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka antavat osa-aikaista erityisopetusta niille oppilaille, joilla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Erityisopetuksella pyritään huolehtimaan siitä, että oppilas saavuttaa peruskoulun tavoitteet.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamuotoina kaikilla tuen tasoilla on samanaikais-, pienryhmä- ja tai yksilöopetus sekä muita koulun opettajia konsultoiva tuki. Pienryhmässä harjoitellaan pääsääntöisesti matematiikan, englannin ja ruotsin kielen taitoja.

Pienryhmät vaihtuvat jaksoittain aineenopettajien ja erityisopettajien arvioiden perusteella.