Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Koulu arvioi oppilaan suomen kielen taidon ja suomi toisena kielenä -opetuksen tarpeen.

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja ulkomailta palaavat suomalaisperheiden lapset voivat tarvittaessa saada perusopetukseen valmistavaa lisätukea, suomen kielen opetusta, oman äidinkielen opetusta, vieraan kielen ylläpito-opetusta ja/tai tukiopetusta oppilaan omalla äidinkielellä.Oman äidinkielen tai ulkomailla opitun kielen opetukseen ilmoittaudutaan koululta saatavalla erillisellä lomakkeella.