Käyttäytymisen arviointi


Käytösarvosanat

Oppilaan käytösarvosana muodostuu kaikkien oppilaan opettajien antamien numeroiden keskiarvosta. Mikäli oppilaalla on kuitenkin runsaasti myöhästymisiä, luvattomia poissaoloja tai muita rikkeitä, voi käytösarvosana poiketa laskennallisesta keskiarvosta. Vastaavasti numeroon voi nostavasti vaikuttaa oppilaan esimerkillinen toiminta esim. luokkahengen edistäjänä tai kiusaamisen vastustajana.
Käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä erotodistukseen, vaan se on mukana erillisenä liitteenä. Käytösarvosanaa ei merkitä myöskään päättötodistukseen, mutta sen voi pyytää erillisenä liitteenä.

 

Arvosanakuvaukset:

Arvosana 10
Oppilas toimii vastuullisesti, ottaa huomioon muut yhteisön jäsenet eri tilanteissa ja käyttäytyy ystävällisesti ja rakentavasti. Hän on oma-aloitteinen, hän vaikuttaa myönteisesti työskentelyilmapiiriin ja on esimerkillinen erilaisuuden hyväksymisessä.

Arvosana 9
Oppilaan käyttäytymisessä on arvosanan kymmenen piirteitä, mutta hän voisi olla oma-aloitteisempi ja ottaa enemmän muita huomioon.

Arvosana 8
Kahdeksan on normaalin hyvän käytöksen taso. Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja ja pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Oppilaalla voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia.

Arvosana 7
Oppilaan käyttäytymisessä on usein huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai runsaasti myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä.

Arvosana 6
Oppilas käyttäytyy toistuvasti erittäin huonosti ja on usein välinpitämätön muuta kouluyhteisöä kohtaan ja/tai hänellä on vakavia rikkeitä, esim. vilppi, nimenväärennös, kiusaaminen, väkivaltainen käytös.

Arvosana 5
Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Hän ei kykene noudattamaan sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän tunne syyllisyyttä teoistaan.