Johtokunnan terveisiä

 

Johtokunnan kokous keskiviikkona 6.10.2021

Ensimmäisessä Tapiolan koulun johtokunnan kokouksessa aloitimme tutustumalla toisiimme. Kävimme alussa myös läpi Espoon kaupungin koulujen johtokuntatyöskentelyn opasta ja puhuimme myös koulun vanhempainyhdistyksen (Tapiolan yhteiskoulun Tuki ry) eroa tähän johtokuntatyöskentelyyn.

 

Tämän johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta on määrätty Espoon kaupungin hallintosäännössä. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunnan ratkaisuvaltaan kuuluu koulun toiminnan kannalta keskeisistä asioista päättäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja siihen liittyvät suunnitelmat ja lukuvuosisuunnitelman. Tässä ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttiin koulun lukuvuosisuunnitelma sekä opiskeluhuoltosuunnitelma, joka on koulun opetussuunnitelman liite.

 

Molemmista suunnitelmista käytiin hyvää keskustelua ja johtokunnan jäsenet kyselivät kiinnostuneina koulun toiminnasta. Henkilökunnan jäsenet sekä oppilasjäsenet saivat vastata ja kertoa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Keskeiseksi toivomukseksi johtokunnalta nousi, että koulun toiminnan osana painottuisi yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja hyvinvoinnin korostaminen. Perusasioiden ylläpitäminen ja jaksaminen korona-ajan jälkimainingeissa on tärkeää osana koulun toimintaa. Tähän on koulun johdon ja henkilökunnan helppo yhtyä ja terveiset on välitetty koulun johtotiimille.

 

Lämmin kiitos uudelle johtokunnallemme! Virallinenkin kokous voi olla hyvällä tavalla ”epävirallinen”. Kokous avasi keskustelua, innoitti ideoita ja ajatuksia sekä osoitti tukea positiivisella tavalla koulussa tehtävälle työlle. Johtokunnan vanhempainjäseninä toimivat seuraavat kaksi vuotta Jaakko, Kati, Samuel ja Sanni. Vanhempainjäseniin voi olla vapaasti yhteydessä, jos muilla oppilaiden vanhemmilla tai huoltajilla ilmenee kysyttävää koulun asioihin liittyen.

Tästä on hyvä jatkaa!

 

Ulriika Huima

Johtokunnan esittelijä ja sihteeri

Koulun rehtori