Tukioppilaat

 

Tukioppilaat


Tukioppilaita on joukko koulumme 8.- ja 9.- luokkalaisia. Heidän tehtävänään on tutustuttaa uudet 7.- luokkalaiset kouluun ja ryhmäyttää luokkia pyrkien siihen, ettei kukaan jäisi syrjään tai ketään kiusattaisi. Tukarit myös pitävät kummiluokilleen tunteja mm. itsetunnosta, järjestävät erilaisia teemapäiviä ja rakentavat kouluun hyvää, positiivista ilmapiiriä.

 

Uusia tukioppilaita valitaan 7. luokan keväällä muutaman viikon kestävän koulutuksen ja haastattelun perusteella. Koulutuksessa harjoitellaan ryhmässä toimimisen ja ryhmän ohjaamisen taitoja, tunnetaitoja, kuuntelemista, leikkejä ja esiintymistä sekä käsitellään kiusaamista ja muita mahdollisesti eteen tulevia hankalia tilanteita koulussa, jotta tukioppilaat osaisivat puuttua niihin. Vanhemmat tukioppilaat auttavat koulutuksessa tukioppilasohjaajaa. Alkavasta koulutuksesta tiedotetaan helmikuussa kaikkia 7.-luokkalaisia sekä Wilma-viestillä että luokanvalvojan tunnilla.