Oppilaskunta

Halloween 28.10.
Tiski tulee kouluun!

 

 

Oppilaskunta

Kaikki Tapiolan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunta valitsee itselleen parlamentin ja hallituksen, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilaat viihtyvät koulussa ja saavat oman äänensä kuuluviin.

Oppilaskunnan parlamenttiin pääsee vain vaalien kautta. Jokainen halukas voi asettua luokassaan ehdolle. Jokaiselta luokalta pääsee kaksi eniten ääniä saanutta parlamenttiin. Parlamentin kokouksissa käsittelemme yhdessä oppilaiden esittämiä ideoita. Parlamentti äänestää keskuudestaan hallituksen, joka työstää parlamentin ideoita eteenpäin. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan itselleen puheenjohtajan.

Parlamentti ja hallitus kokoontuvat tarpeen mukaan riippuen käsiteltävistä asioista.  Välillä työstämme jotain asiaa pienemmissä työryhmissä. Oppilaskunnan hallituksella on vuosittain toistuvia tehtäviä, kuten esim. taksvärkin, nälkäpäiväkeräyksen ja koulukuvauksen järjestäminen.

Lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallitus on tehnyt myös seuraavaa:

-osallistunut teemapäivien järjestelyihin (Halloween, hölläilypäivä …)
-suunnitellut ja tilannut ysihupparit
-huolehtinut oppilastilojen kunnosta
-järjestänyt ysigaalan

Jos sinulle tulee mieleen, miten parantaisit viihtyvyyttä koulussamme, tule mukaan ideoimaan oppilaiden toimintaa koulussamme!