Oppilaskunta

Halloween
Ysihupparit
Ystävänpäiväjuttuja

 

OPPILASKUNTATOIMINTA

Kaikki Tapiolan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaat valitsee itselleen parlamentin, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki oppilaat viihtyvät koulussa ja saavat oman äänensä kuuluviin.

Oppilaskunnan parlamenttiin pääsee vaalien kautta. Jokainen halukas voi asettua luokassaan ehdolle. Jokaiselta luokalta kaksi eniten ääniä saanutta pääsee parlamenttiin. Kokouksissa käsittelemme yhdessä oppilaiden esittämiä ideoita ja keksimme kivaa koulupäiviin. 

Oppilaskunnan parlamentti kokoontuu tarpeen mukaan, riippuen käsiteltävistä asioista. Isoja kokouksia on kymmenkunta lukuvuodessa. Välillä tietysti kokoustamme pienemmissä työryhmissä. Parlamentilla on vuosittain toistuvia tehtäviä: järjestämme koulukuvauksen, taksvärkkipäivän, nälkäpäiväkeräyksen …

Parlamentti osallistuu myös monien teemapäivien järjestelyihin. Perinteisiin kuuluu Halloween, ystävänpäivä, hölläilypäivä ja hyvinvointipäivä.

Ysit suunnittelevat heti syksyn alussa itselleen ysihupparit. Ja ysien lukuvuoden ehdoton kohokohta on kevään lähtölounas ja Ysigaala! 

Jos sinulla on virtaa, ideoita ja intoa, tule mukaan!

ps. Meillä on myös postilaatikko, johon voit kirjoitella ideoita. Mitä kivaa toivoisit koulussa tapahtuvan?