Ruotsi (RU)

Ruotsin kieltä opiskellaan kaksi oppituntia viikossa. Opiskelijat harjoittavat taitoaan viestittää ruotsiksi arkipäivän tilanteista runsailla suullisilla harjoituksilla. Opiskelijan sanavaraston ja kielen eri rakenteiden omaksumista tukevat erilaiset kirjalliset harjoitukset. Oppitunneilla tutustutaan myös pohjoismaiden eri kulttuuripiirteisiin.

Kuvia Svenskanu-vieraan pitämästä ”Serieteckning-workshopista” 29.8.2019. Workshoppiin pääsivät osallistumaan 7E (kuvissa), 7C, 7F (vika kuva) ja 9B