Espanja (ES)

Espanjan kieli avaa ovet moniin erilaisiin kulttuureihin. Espanja on yksi maailman neljästä puhutuimmasta kielestä ja 21 valtion virallinen kieli. Espanjalla ja Latinalaisella Amerikalla on rikas kulttuuriperintö, ja esimerkiksi niiden maiden musiikki, elokuvat ja kirjallisuus ovat merkittäviä maailmanlaajuisesti.

Suomalaisille tämä romaaninen kieli on tärkeä, koska Suomen kauppa espanjankielisten maiden kanssa lisääntyy jatkuvasti. Espanja on tärkeä kehitysyhteistyökieli Latinalaisessa Amerikassa, ja espanjantaitoisia tarvitaan erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan pariin. Suomalaisten on helppo oppia puhumaan ja kirjoittamaan espanjaa. Nykyään on mahdollista kirjoittaa espanja pitkänä kielenä ylioppilaskirjoituksissa.

 

Espanjan opiskelu Tapiolan koulussa

 

Espanjan opiskelussa on pyritty ottamaan huomioon espanjankielisen kulttuurin sosiaalisuus ja viestinnällisyys. Oppilaat ovat tutustuneet myös espanjalaiseen perhe-elämään ja nuorten maailmaan. Apuna tässä on käytetty myös espanjalaisia nuorten tv-sarjoja ja musiikkia. Opiskeltu kieli on ollut normaalia käyttökieltä ja tehdyt harjoitukset ovat olleet monipuolisia. Tehtävien avulla on harjoiteltu kaikkia kielen osa-alueita. Pelkät täydennys- ja muuntoharjoitukset eivät ole opiskelijalle tarpeeksi haastavia. Tekemällä oppii – periaatetta noudattaen onkin harjoituksia tehty runsaasti. Opiskelussa on ollut esillä myös narratiivisuu. Tätä on harjoiteltu esimerkiksi sillä, että oppilaat ovat laatineet tarinoita omaan elämäänsä liittyvistä tilanteista.

Kahdeksasluokkalaiset ovat keskittyneet peruskielitaidon hankkimiseen. Yhdeksännellä luokalla näkökulmaa on laajennettu myös Latinalaiseen Amerikkaan. Espanjaa puhuu äidinkielenään noin 400 miljoonaa ihmistä ja Espanjassa heistä asuu vain noin 40 miljoonaa ja siksi olisikin väärin jättää täysin huomioimatta Amerikan mantereella asuvien ihmisten maailma ja kieli. Päämääränä on ollut oppia olennainen tieto maailman yhdestä eniten puhutuista kielistä kompastumatta turhanpäiväisyyksiin. Peruskoulun jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus saada vankka pohja omalle puheelleen ja espanjan jatko-opinnoille.