Tietotekniikka (AT)

Oppilastyö SketcUp- ja Gimp ohjelmalla.

Tietotekniikkaa voi opiskella 8. tai 9. luokalla tai molemmilla yhden vuosiviikkotunnin verran. Kurssit pidetään joko syys- tai kevätlukukaudella. Tunneilla tutustutaan esimerkiksi tietokoneen komponentteihin, tietoturvaan ja Internetin toimintaan. Kursseilla harjoitellaan perustoimisto-ohjelmien käyttöä sekä tutustutaan kuvankäsittelyyn ja muihin esitysohjelmiin esim. 3D-mallinnusohjelmaan.