Kuvataide (KU)

 

 

Valinnaisen kuvataiteen kursseilla laajennetaan 7. luokalla opittuja kuvanteon menetelmiä. Vahvistetaan itsenäisellä työskentelyllä ja mahdollisesti ryhmätyöskentelyllä kuvallista itseilmaisua. Tavoitteena on oppia käyttämään eri keinoin tehtyä kuvaa viestinnän ja ilmaisun välineenä.

Tavoitteena on kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittyminen, oman kuvailmaisun kehittyminen sekä monilukutaidon ja oman kuvailmaisun kehittyminen.

Kurssisisältö vahvistuu ryhmän toiveiden pohjalta.