Kotitalous (KO)

 

Pitkä kotitalous 8. ja 9. luokille (2vvt + 2vvt)

Valitaan taito- ja taideaineen tunteina tai valinnaisaineena.

Kotitalouden opetuksessa sovelletaan perusruoanlaitto- ja leivontataitoja. Tutustutaan suo- malaiseen ruokakulttuuriin ennen ja nyt, sekä kansainvälisiin keittiöihin. Suunnitellaan ja to- teutetaan omia aterioita ja leivonnaisia, sekä tutustutaan ajankohtaisiin aiheisiin unohtamatta kalenterivuoden juhlia.

Arviointi on monimuotoista ja kohdistuu oppilaan kykyyn toimia eri tilanteissa ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös käytännön toimintataitoihin sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Arvioinnin perusteena ovat oppilaan kiinnostus ja pitkäjänteisyys omien työskentely- ja työtapojen kehittämiseen.

Kurssista annetaan arvosana (4 - 10) sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Taito- ja taideaineena valinneiden arviointi suoritetaan yhteisen kotitalouden arvosanaan. Valinnaisaineena valinneet saavat valinnaisesta kotitaloudesta oman arvosanan.

 

8. luokan lyhytkurssi: leivonta (1vvt)

Leivotaan suomalaisia ja kansainvälisiä makeita ja suolaisia leivonnaisia kalenterivuoden juhlat huomioiden. Kurssin aikana valmistetaan erilaisia taikinatyyppejä ja niiden muunnoksia. Kurssilla toteutetaan myös oppilaiden omia leivontatoiveita ja oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan kurssin sisältöä.

 

Arviointi on monimuotoista ja kohdistuu oppilaan kykyyn toimia erilaisissa tilanteissa ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös käytännön toimintataitoihin sekä yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoihin. Arvioinnin perusteena ovat oppilaan kiinnostus ja pitkäjänteisyys omien työskentely-ja työtapojen kehittämiseen.

 

Kurssi arvioidaan valinnaisaineena sanallisesti käyttäen asteikkoa:

 

OEH           Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin

OH             Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

OMH          Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin

OS             Olet saavuttanut tavoitteet osittain

ES              Et ole saavuttanut tavoitteita

 

Kurssin suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti kaikille yhteisen kotitalouden arvosanaan.

 

9. luokan lyhytkurssi: kokkikurssi (1 vvt)

Valitaan taito- ja taideaineen tunteina tai valinnaisaineena.

 

Kurssilla perehdytään suomalaiseen ja kansainvälisiin ruokakulttuureihin kalenterivuoden juhlat huomioiden. Kurssilla syvennetään seitsemännen luokan yhteisen kotitalouden perustietoja ja –taitoja. Oppilaat osallistuvat kurssin sisällön suunnittelemiseen.

 

Arviointi on monimuotoista ja kohdistuu oppilaan kykyyn toimia eri tilanteissa ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös käytännön toimintataitoihin sekä yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoihin. Arvioinnin perusteena ovat oppilaan kiinnostus ja pitkäjänteisyys omien työskentely- ja työtapojen kehittämiseen.

 

Kurssi arvioidaan taito- ja taidevalinnaisaineena yhteisen kotitalouden arvosanaan.

 

Kurssi arvioidaan valinnaisaineena sanallisesti käyttäen asteikkoa:

 

OEH           Olet saavuttanut tavoitteet erittäin hyvin

OH             Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

OMH          Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin

OS             Olet saavuttanut tavoitteet osittain

ES              Et ole saavuttanut tavoitteita

 

Kurssin suorittaminen voi vaikuttaa korottavasti kaikille yhteisen kotitalouden arvosanaan.