Ilmaisutaito (vAI)

Ilmaisutaidossa oppimisen lähtökohtana on omien vahvuuksien löytäminen, itseluottamuksen kasvattaminen sekä ilmaisun ilon löytäminen. Turvallisessa ilmapiirissä kokeillaan eri ilmaisutapoja, heittäydytään erilaisiin rooleihin ja opitaan yhdessä. Esityksen tekeminen tai produktio on luonteva tapa kokeilla jo opittua. Kurssit ovat joustavia ja muokkautuvat ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ilmaisutaidosta on tarjolla seuraavanlaisia kursseja:
7. luokalla yhden viikkotunnin puheviestintä, 8. ja 9. luokilla toteutettava kahden viikkotunnin ilmaisutaidon kurssi sekä yhden viikkotunnin draamakurssit, jotka osittain saatetaan järjestää lukujärjestyksen ulkopuolella.