Espanja (ES)

Espanjan kieli avaa ovet moniin erilaisiin kulttuureihin. Espanja on yksi maailman neljästä puhutuimmasta kielestä ja 21 valtion virallinen kieli. Espanjalla ja Latinalaisella Amerikalla on rikas kulttuuriperintö, ja esimerkiksi niiden maiden musiikki, elokuvat ja kirjallisuus ovat merkittäviä maailmanlaajuisesti.

Suomalaisille tämä romaaninen kieli on tärkeä, koska Suomen kauppa espanjankielisten maiden kanssa lisääntyy jatkuvasti. Espanja on tärkeä kehitysyhteistyökieli Latinalaisessa Amerikassa, ja espanjantaitoisia tarvitaan erityisesti matkailun ja ulkomaankaupan pariin. Suomalaisten on helppo oppia puhumaan ja kirjoittamaan espanjaa. Nykyään on mahdollista kirjoittaa espanja pitkänä kielenä ylioppilaskirjoituksissa.