Terveystieto (TT)

Terveystiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kokemusmaailma ja arkiympäristöt. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaiden terveysosaamista. Tähän tavoitteeseen pyritään käyttämällä oppilaslähtöisiä työskentelytapoja. 

Oppiaineen tavoitteena on edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehittää terveyteen liittyviä hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Keskeistä on terveyden näkeminen niin fyysisenä kuin psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina.

 

2019 syksystä lähtien terveystietoa opiskellaan 7. luokalla 0,7 vvt (2 oppituntia sijoitettuna kahteen jaksoon), 8. luokalla 1,3 vvt (4 oppituntia sijoitettuna useampaan jaksoon) ja 9. luokalla 1 vvt (3 oppituntia sijoitettuna kahteen jaksoon). Oppiaine arvioidaan muiden numeroarvosanalla. Terveystieto on lukuaine. 

Aikaisempina vuosina jako vuosiluokkien kesken on ollut seuraava: Terveystietoa opiskellaan 7. luokalla 0,5 vvt, 8. luokalla 1,5 vvt ja 9. luokalla 1 vvt. Oppiaine on arvioitu 7. luokalla S-merkinnällä ja 8. ja 9. luokalla numeroarvosanalla.