Terveystieto (TT)

Terveystiedon tavoite on edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehittää terveyteen liittyviä hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Keskeistä on terveyden näkeminen niin fyysisenä kuin psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina.

7. luokalla terveystietoa on puoli kurssia, ja oppiaine arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi. 8. luokalla terveystietoa on puolitoista kurssia ja 9. luokalla yksi, jolloin aine arvioidaan muiden lukuaineiden tapaan.