Terveystieto (TT)

Terveystiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kokemusmaailma ja arkiympäristöt. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaiden terveysosaamista. Tähän tavoitteeseen pyritään käyttämällä oppilaslähtöisiä työskentelytapoja. 

Oppiaineen tavoitteena on edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, sekä kehittää terveyteen liittyviä hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Keskeistä on terveyden näkeminen voimavarana ja fyysisenä, psyykkisenä, sekä sosiaalisena hyvinvointina.

 

2019 syksystä lähtien terveystietoa opiskellaan 7. luokalla 0,7 vvt (2 oppituntia sijoitettuna kahteen jaksoon), 8. luokalla 1,3 vvt (4 oppituntia sijoitettuna useampaan jaksoon) ja 9. luokalla 1 vvt (3 oppituntia sijoitettuna kahteen jaksoon).

Terveystieto on lukuaine. Oppiaine arvioidaan 7.- 9. luokalla numeroarvosanalla.