Suomen kieli ja kirjallisuus (SU)

Kahdeksasluokkalaisen Pinjan työ Greta Thunbergistä kertovasta tietokirjasta Sydämen asioita - Perhe ja planeetta kriisissä
Yhdeksäsluokkalaisten Instagram-kirjavinkkauksia

Äidinkieltä tarvitaan kaikkialla. Ilman kieltä ei ole ajattelua eikä ilman kieltä voi ilmaista ajatuksiaan. Kielen avulla ihmiset ymmärtävät maailmaa ja toisiaan.

Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine. Tärkeimmät opiskeltavat taidot ovat lukutaito, kirjoitustaito, kielitaito sekä vuorovaikutustaidot. 

Oppilaat lukevat monipuolisesti kauno- ja tietokirjallisuutta sekä erilaisia mediatekstejä. Lähdekriittisyys sekä vastuullinen someviestintä ovat myös osa oppiaineen sisältöjä. 

Erilaisiin kielenkäyttötapoihin oppilaat tutustuvat sekä kirjoittamalla että puhumalla. Tunneilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita, pohditaan ja vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja sekä esiinnytään pienten ja isojen ryhmien edessä sekä videolla. Kaikilla vuosikursseilla oppilaat kirjoittavat monipuolisesti erilaisia tekstilajeja ja oppivat myös tekstinkäsittelyä sekä ryhmäkirjoittamista.