TET (Työelämään tutustuminen)

TET-jaksot

Työelämään tutustumisen tavoitteena on parantaa oppilaiden työelämän ja koulutusalojen tuntemusta. TET- jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta, se toteutetaan yhteistyössä paikallisten työnantajien kanssa.

TET-paikan hankinta on prosessina kasvattava ja antaa kokemuksia siitä, mitä työn hakeminen on siihen liittyvine haasteineen. Pääasiallisesti TET-paikka olisi hyvä löytää Espoosta, jolloin yhteydet ovat hyvät kotoa TET-paikalle. Työpaikkaa voi myös hakea Helsingistä ja Vantaalta, muista vaihtoehdoista on aina keskusteltava erikseen opon kanssa.

TET-jaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selvitymistään uudessa ympäristössä ja yhteisössä. Omakohtaiset kokemukset työelämästä edistävät nuorten itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista. 

 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat syksyllä kaksi viikkoa tetissä ja kahdeksasluokkalaisilla on viikon TET-jakso keväällä.

 

TET-jaksot 2022-2023

9. luokkalaisten TET 26.9-7.10.2022

8. luokkalaisten TET 27.3.-31.3.2023