TET (Työelämään tutustuminen)

Tet-jaksot

Työelämään tutustumisen tavoitteena on parantaa oppilaiden työelämän ja koulutusalojen tuntemusta. TET- jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta, se toteutetaan yhteistyössä paikallisten työnantajien kanssa.

TET-paikan hankinta on prosessina kasvattava ja antaa kokemuksia siitä, mitä työn hakeminen on siihen liittyvine haasteineen. Pääasiallisesti TET-paikka olisi hyvä löytää Espoosta, jolloin yhteydet ovat hyvät kotoa TET-paikalle. Työpaikkaa voi myös hakea Helsingistä ja Vantaalta, muista vaihtoehdoista on aina keskusteltava erikseen opon kanssa.

TET-jaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selvitymistään uudessa ympäristössä ja yhteisössä. Omakohtaiset kokemukset työelämästä edistävät nuorten itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista. 

 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat syksyllä kaksi viikkoa tetissä ja kahdeksasluokkalaisilla on viikon tet-jakso keväällä.

 

TET-jaksot 2018-2019

9. luokkalaisten TET 24.9.2018 - 5.10.2018 
8. luokkalaisten TET 8.4.2019 - 12.4.2019

 

TET-jaksot 2019-2020

9. luokkalaisten TET 18.11.2019-29.11.2019

8. luokkalaisten TET 23.3.2020-27.3.2020

 


Liitetiedostot

Tet-info kahdeksasluokkalaisille 17.1.2019

Tet-sopimus

Tet-todistus

Tiedote oppilaalle ja huoltajalle 

Tiedote työpaikan vastuuhenkilölle