Arviointi

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. 

 Arviointi asteikolla

 • S suoritettu

 • P puuttuvia suorituksia

 • H hylätty

Suoritusmerkinnän saa, kun osallistuu aktiivisesti tuntitehtäviin. Joka luokka-asteella tutustutaan alla oleviin sisältöihin ja työskennellään OPSin tavoitteiden mukaisesti oppilaanohjauksen tunneilla, sekä mahdollisuuksien mukaan yksilö- ja pienryhmäohjauksessa.

Arviointiin vaikuttaa

 • Oppituntien läsnäolo ja opetukseen osallistuminen

 • Oppimis- ja tuntitehtävien teko

 • Mahdolliseen yksilö- ja pienryhmäohjaukseen osallistuminen

Lisäksi eri luokka-asteilla arviointiin vaikuttavat

7.lk 

 • Mahdolliseen yksilö- ja pienryhmäohjaukseen osallistuminen

8.lk

 • Mahdolliseen yksilö- ja pienryhmäohjaukseen osallistuminen

 • TET-paikan hankkiminen

 • TET-jakson suorittaminen

9.lk

 • Yksilöohjaukseen osallistuminen

 • TET-paikan hakeminen ja TET-jakson suorittaminen

 • Talous- ja verotusprojekti

 • Yrityskylään osallistuminen

Tavoitteet ja sisältö

Oppiminen ja opiskelu

7. lk

 • kouluyhteisö ja kouluyhteisössä toimiminen

 • Starttipaketti; opiskelutaidot, oppimaan oppimisen taidot, motivaatio

 • valinnaiset aineet

8. lk

 • koulutusjärjestelmään tutustuminen 

 • opiskelutaidot

 • opintojen suunnittelu, tavoitteet, vastuunotto

9. lk

 • yhteishaun realistiset tavoitteet

 • tavoitteellinen opiskelun suunnittelu

 • ainevalinnat toisella asteella

 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu 

7. lk

 • itsetuntemus

 • minäkäsitys oppijana

8.lk

 • itsetuntemus

 • itsearviointi ja tavoitteiden asettaminen

 • ammatinvalintatestit ja aloihin tutustuminen

 • erilaisiin opintopolkuihin tutustuminen

 • tiedonhankintataidot

9.lk

 • yhteishakuun liittyvä päätöksenteko

 • toisen asteen opintoihin tutustuminen, tutustumiskäynnit ja vierailijat

 • korkeakouluopintoihin tutustuminen

 • tavoitteellinen ja motivoitunut opiskelun suunnittelu

 • tarkastellaan mitkä asiat tähän vaikuttavat valintoihin ja motivaatioon

Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot ja työelämään tutustuminen

7.lk

 • kouluyhteisössä toimiminen

 • sosiaaliset taidot

 • vaikuttamisen taidot

8.lk

 • työelämä ja työelämätaidot

 • TET-jakso

 • koulutusaloihin tutustuminen

9.lk

 • työelämä ja työelämätaidot

 • tutustutaan työnhakuun, harjoitellaan CV:n ja työhakemuksen tekemistä ja haastatteluun valmistautumista

 • tutustutaan työelämän pelisääntöihin

 • TET-jakso

 • tulevaisuuden työelämä

 • yrittäjyys

  • Yrityskylä

 • talous- ja verotusprojektin avulla oppilaat tutustuvat syvemmin kahteen heitä kiinnostavaan ammattiin ja niihin tarvittaviin koulutuksiin 

Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen

7.lk 

 • Itsetuntemus

8.lk 

 • Suomen koulutusjärjestelmä

 • lukiokoulutus

 • ammatillinen koulutus

 • jatko-opintosuunnitelmat

9.lk

 • jatko-opintovaihtoehdot toisella asteella

 • jatko-opintosuunnitelman laatiminen