POP-opetus

Kuvan lähde: http://www.knewton.com/flipped-classroom/

POP-opetusta Tapiolan koulun matematiikan opetuksessa

(POP = paras oppimispolku)

 

Tapiolan koulussa alettiin kokeilla lukuvuonna 2012-2013 hieman erilaista matematiikan opetustapaa ”Parasta Oppimispolkua”, jolla pyritään lisäämään oppilaiden motivaatiota matematiikkaa kohtaan ja saamaan kaikille oppilaille juuri sopiva opetus.

Menetelmä mahdollistaa sopivan haasteelliset tunnit eritasoisille oppijoille ja mahdollistaa parhaan lopputuloksen.

Käytännössä tätä menetelmää on sovellettu 9- ja 8-luokkalaisiin erilaisin keinoin, joista tärkein on yhteisopettajuus ja oppilaiden omat oppimispolut.

 

PALUU Matematiikan sivulle