Elämänkatsomustiedon arviointi

Elämänkatsomustietoa opiskellaan läpi yläkoulun. Päättöarvosana annetaan 9. luokalla.

7. luokalla perehdytään keskeisiin katsomuksia koskeviin käsitteisiin, uskonnottomiin ja uskonnollisiin katsomuksiin sekä tiedon ja tutkimuksen merkitykseen niiden arvioinnissa. 

8. luokalla opiskellaan etiikan perusteita eli keskeisiä käsitteitä, teorioita ja pääsuuntia sekä tarkastellaan kulttuurista monimuotoisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

9.luokalla perehdytään ihmisoikeuksien historiaan ja nykyajan ihmisoikeuskysymyksiin sekä kestävän tulevaisuuden teemoihin ja Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön.

Taidot:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat) sekä lähdekritiikki ja mediakritiikki.

  • tiedonhankinta ja sen soveltaminen.

  • erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu. 

  • uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen.

  • erilaisten argumentaation tapojen havaitseminen ja arviointi. 

  • eettisen ajattelun taidot.

  • erilaisten katsomusten ja eettisten näkökulmien suvaitseminen.

Arviointi perustuu elämänkatsomustiedon sisältöjen ja taitojen monipuoliseen hallintaan sekä tuntityöskentelyyn (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). Osaamista mitataan kokeilla ja muilla arvosteltavilla tehtävillä, kuten kirjoitelmilla ja ryhmätöillä.