Katsomusaineet (UE, ET, UO, UK, UI, UB)

Suomessa oppilaat saavat periaatteessa oman uskontokuntansa mukaista uskonnonopetusta. Ne, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden uskontokunnan mukaista opetusta ei ole aloitettu, opiskelevat elämänkatsomustietoa. Siinä tarkastellaan uskontoja, elämää ja valintoja uskonnottomasta näkökulmasta.

Uskonto vaikuttaa ihmisen ajatteluun ja elämään. Uskonnollisten kokemusten ymmärtäminen ja kunnioittaminen auttaa välttämään ja ratkomaan ristiriitoja. Uskonto vaikuttaa myös monella tavalla taiteessa, juhlapyhissä ja arvoissa sekä sitä kautta politiikassa, ja yhteydet on hyvä oppia ymmärtämään oikein.

Kaikissa katsomusaineissa käsitellään muita uskontoja ja katsomuksia, etiikkaa ja suomalaista uskontotilannetta sekä sen historiaa. Uskonnonopetus ei sisällä hartauksia eikä rukoilua, eikä sen tavoitteena ole saada ketään omaksumaan kyseistä uskontoa vaan ymmärtämään sitä syvällisemmin.

Luterilainen uskonto (UE)

Luterilaisessa uskonnossa painotetaan luterilaisen kirkon näkemyksiä, historiaa ja nykypäivää, mutta muuten aihepiirejä on monia. Seitsemännellä luokalla opiskellaan maailmanuskontoja, kahdeksannella kirkon historiaa ja kirkkokuntia ja yhdeksännellä Raamattua ja etiikkaa.


Elämänkatsomustieto (ET)

Elämänkatsomustiedon tunneilla tutustutaan kulttuuriin, etiikkaan ja filosofiaan. Etsitään vastauksia kysymyksiin kuten, miten pitäisi elää, tulisitko toimeen ilman kieltä, kuka sinä olet, mistä tiedät olevasi olemassa, millainen teko olisi aina väärin ja miksi etiikan teorioita opiskellaan.
 

Ortodoksinen uskonto (UO), islam (UI), katolinen uskonto (UK) ja buddhalainen uskonto (UB)

Islamin tunneilla opetetaan ns. yleisislamia, eli eri suuntia edustavat muslimit ovat samoissa ryhmissä. Jokaisessa uskontoaineessa on hieman omat tapansa ja painotuksensa, mutta kaikissa tavoitteena on vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vähemmistöidentiteetin säilyttämiseen Suomessa.

Kaikkien uskontokuntien oppitunnit järjestetään oman koulun tiloissa.