Yhteiskuntaopin arviointi

Yhteiskuntaoppia opiskellaan yhdeksännellä luokalla. Opiskeltavia asioita ovat suomalainen yhteiskunta, vaikuttaminen, päätöksenteko, rahankäyttö, markkinatalous ja oikeusvaltio.

Yhteiskuntaopisssa harjoitellaan erilaisia taitoja:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, erityyppiset kuvat, tilastot, diagrammit, kartat)

  • lähdekritiikki ja mediakritiikki

  • tiedonhankinta ja sen soveltaminen

  • asiatiedon hallinta (keskeiset käsitteet ja laajat yhteiskunnalliset rakenteet)

  • perustellun mielipiteen muodostaminen sekä mielipiteiden moninaisuuden ymmärtäminen.

Arviointi perustuu yhteiskuntaopin sisältöjen ja taitojen monipuoliseen hallintaan sekä tuntityöskentelyyn (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). Osa näytöistä on kirjallisia tuntitehtäviä ja osa tuntitilanteessa tehtäviä keskustelutehtäviä. Osaamista mitataan myös 2-3 kokeella, verotusprojektilla, taloustaitokilpailulla sekä vaali/puolue-esityksillä.