Historian arviointi

Historiaa opiskellaan 7. ja 8. luokalla. Päättöarvosana annetaan 8. luokan keväällä.

7. luokalla opiskellaan Suomen historia Porvoon valtiopäivistä sisällissotaan sekä teollistuminen, imperialismi ja ensimmäinen maailmansota.

8. luokalla opiskellaan Suomen ja maailman historiaa ensimmäisestä maailmansodasta nykypäivään.

Historian opiskelussa harjoitellaan erilaisia taitoja:

  • erilaisten lähteiden käyttö ja tulkinta (kirjalliset lähteet, kuvat, tilastot, kartat tms.) sekä lähdekritiikki

  • syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen

  • tiedonhankinta ja saadun tiedon soveltaminen

  • asiatiedon ja käsitteiden hallinta

  • kyky ymmärtää ja eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan sekä toimintaan.

Arviointi perustuu historian sisältöjen ja taitojen monipuoliseen hallintaan sekä tuntityöskentelyyn (osallistuminen opetukseen, annettujen ohjeiden noudattaminen, tehtävien tekeminen ja työrauhan antaminen). Osaamista mitataan 2-3 kokeella ja muilla arvioitavilla töillä esim. oppimispolku ja lähdetehtävä.