Fysiikka ja kemia (FY, KE)

LumArts-laboratoriossa Otaniemessä.
Saippuan valmistusta kylmämenetelmällä omassa koulussa.
Muistimetallitutkimusta Tekniikan päivillä.

Fysiikkaa ja kemiaa opiskellaan yläkoulussa erillisinä oppiaineina aineenopettajien johdolla.

Luonnon ilmiöihin ja käsitteisiin tutustutaan oppilaille tuttujen arkielämän havaintojen kautta. Kokeellinen työskentely eli erilaisten mittausten ja tutkimusten tekeminen on keskeinen osa oppitunteja. Tutkimukset tehdään tyypillisesti pareittain tai ryhmissä, jolloin myös ryhmätyötaidot ovat tärkeässä roolissa.

Tavoitteena on antaa oppilaille elämyksiä sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja luoda heille samalla vankka teoriapohja luonnontieteiden jatko-opintoja varten.

Lisäksi järjestetään erilaisa opintokäyntejä yrityksiin ja yliopistoihin sekä kutsutaan kouluun vierailevia luennoitsijoita.