Opetus

Tapiolan koulu on musiikin ohella kuuluisa myös laadukkaasta ja tinkimättömästä opetuksesta jokaisessa oppiaineessa. Oppilaamme pärjäävät hyvin jatko-opinnoissaan ja valtakunnallisesti mitatut oppimistulokset ovat olleet koulumme kohdalla aina hyviä. Oppilaamme ovat menestyneet hyvin myös erilaisissa kilpailuissa.

Opetusta kehitetään systemaattisesti ja koulussa kokeillaankin erilaisia asioita ennakkoluulottomasti. Koulussamme on mm. uusinta uutta olevat esityslaitteistot sekä tietokone- ja tablettikanta. Laitteita on reilusti ja omia koneita ym. digilaitteita saa mieluusti käyttää oppimisen tukena. Pääpaino on kuitenkin pedagogiikassa, mitä digitalisaatio tukee voimakkaasti. Hyödynnämme aktiivisesti GSE-ympäristöä.

Tapiolan koulussa toimii myös laadukas laaja-alainen erityisopetus ja resurssiopetusta toteutetaan monessa oppiaineessa.

Lukuvuoden aikana järjestetään useita erilaisia teemapäiviä ja projekteja.