Rehtorin kevätjuhlapuhe

Rehtorin kevätjuhlapuhe 2019

 

Arvoisat kutsuvieraat, rakkaat oppilaat ja opettajat sekä koulun muu henkilökunta.

Viime marraskuussa eräänä aamuna me Tapiolan koulun ja lukion oppilaat ja opettajat tulimme ulos luokista ja muodostimme yhtenäisen koulurakennuksen käytäviä kiertävän jonon. Keskusradiosta kajahti vanha suomalainen laulu ”Arvon mekin ansaitsemme”. Yhdyimme lauluun parhaamme mukaan.

Opintiellä sijaitseva Tapiolan koulu täytti 60 vuotta. Niinpä lauloimme: Opin tiellä oppineita Suomessa on suuria / Väinämöisen kanteleita täällä tehdään uusia / Valistus on viritetty / järki hyvä herätetty.

Tämä mieleen painunut juhlallinen käytäväpäivänavaus päättyi aaltoon, joka kiersi kaksi kertaa koulun ympäri. Yhteenkuulumisen tunnetta lisäsi tilataideteos, joka myös kiersi käytävien ja luokkien ikkunalaudoilla ja tasoilla. Lukion kuvataiteen opettaja Laura Murto oli ideoinut teoksen, jonka me kaikki yhdessä toteutimme. Jokainen kouluyhteisön jäsen oli maalannut yhden kengän ja nuo sadat kengät kertoivat tarinaa Opintiellä askeltaneista ja yhä askeltavista oppijoista.

Taas on takana yksi lukuvuosi juhlaa ja arkea, joita olemme yhdessä saaneet kokea. Edessä on ansaittu kesäloma. Toivon teille kaikille oikein hyvää lomaa.

 

Kiitän oppilaskuntaa, tukioppilaita ja kaikkia muitakin oppilaita taas kerran hienosta lukuvuodesta. Te oppilaat olette parasta mitä meillä on. Kiitän opettajia, henkilökuntaa, johtokuntaa ja Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:tä kuluneesta lukuvuodesta. Tuki tekee arvokasta työtä koulun ja sen oppilaiden parhaaksi. Tuki ry:n ansiosta voimme tänäkin keväänä jakaa oppilaille tunnustusta stipendien muodossa. Vanhempainyhdistys Tapiolan yhteiskoulun Tuki ry lahjoittaa perinteiseen tapaansa kaikki luokka- ja ainestipendit, monista erityistehtävien hoidosta myönnetyt stipendit ja stipendit parhaat keskiarvot saaneille oppilaille. Kunkin luokan luokkastipendi myönnetään oppilaalle, joka reilulla, myönteisellä ja suvaitsevalla toiminnalla on rakentanut luokkahenkeä.

Tuen lahjoittamien stipendien lisäksi Lasten Päivän Säätiö ja Tapiolan Kilta haluavat palkita nuoria, jotka normaalin koulutyön ohella omalla käytöksellään ovat toimineet positiivisen opiskeluilmapiirin rakentajina ja yhteishengen luojina yli luokkarajojen. Lasten Päivän Säätiö on kuuden keskeisen lastensuojelujärjestön perustama säätiö, joka kerää varoja suomalaiselle lastensuojelutyölle. Tapiolan Kilta on tapiolalainen asukasyhdistys. Suomen tietokirjailijat ry lahjoittaa kaksi stipendiä tietokirjallisuutta innokkaasti lukeville nuorille. Läheinen yhteistyötuttumme ja naapurimme Tapiolan seurakunta lahjoittaa kaksi stipendiä aktiivisuudesta elämänkatsomuksellisessa pohdiskelussa, Antikvaarinen kirjakauppa Tessi kaksi stipendiä aktiivisille kirjallisuuden lukijoille ja Uuden Tuulen Martat palkitsevat kotitaloudessa menestyneen oppilaan.

Kiitän koulun puolesta kaikkia lahjoittajia!

Tänä keväänä Tapiolan koulussa järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen vapaaehtoinen Ranskan opetusministeriön kansainvälinen DELF-kielitutkinto 7- ja 9-luokkien ranskanlukijoillemme, jotka suorittivat yleiseurooppalaisen viitekehyksen A1- ja A2-taitotasoa vastaavan kokeen. Delf-kokeeseen osallistui koulustamme 49 ranskanlukijaa. Kokeessa oli tekstin ymmärtämisen ja kirjallisen tuottamisen sekä kuullun ymmärtämisen ja suullisen tuottamisen osiot.

9-luokkalaiset saavat diplominsa tässä juhlassa ja 7-luokkalaiset saavat diplominsa huomenna todistusten jaon yhteydessä. Lämpimät onnittelut kaikille kokeessa menestyneille oppilaillemme!