Aranda-vierailu

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus ARANDA:lla vieraili neljä 7-luokan oppilasryhmää 10.9.2015.

Tutustuimme Itämerta ja sen eliöstöä tutkivaan alukseen sekä sen laitteistoon merentutkijoiden opastamina.

Saimme tietoa mm. kaloista,  planktoneliöistä, meren pohjan happitilanteen vaikutuksista pohjaeliöihin ja rehevöitymistä aiheuttavan fosforin vapautumisesta pohjan sedimenteistä.

Meren roskaantumista ja muovihiukkasten kerääntymistä ravintoketjussa on aluksella  tutkittu parin vuoden ajan roskahaavin avulla.

- Tiesitkö, että ARANDA: n tilat lämmitetään ranskalaisten perunoiden paistamiseen käytetyllä ruokaöljyllä?!