Tiedon lähteillä -projekti

7-luokkalaiset työstivät loppuun oman Tiedon lähteillä (TLP) -projektinsa torstaina 19.3.

 

TLP -projektissa oppilaat tekevät joko parin kanssa tai yksin tutkielman jostain itselleen mielenkiintoisesta aiheesta.

Aineiston keruu alkaa yhteisellä kirjastokäynnillä, minkä jälkeen oppilaat jatkavat itse lähteiden hakemista ja asioihin perehtymistä. Lopputyö huipentuu yhteen koulupäivään, jolloin tutkielma tehdään valmiiksi. Jokaisella työparilla/oppilaalla on oma ohjaava opettaja, joka auttaa projektin teossa.