Kirjailijoita koulussa

Voisiko minustakin tulla kirjailija?

 

Runebergin päivänä 5.2.2013 koulussamme vieraili kirjailija Mika Wickström kertomassa kahdeksasluokkalaisille kirjailijan ammatin hyvistä ja huonoista puolista sekä tiestään kirjailijaksi.

Hyviä puolia kirjailijan ammatista tuntui löytyvän kasamäärin, kuten sen vapaamuotoiset työajat, erilaiset ja mielenkiintoiset päivät sekä riippumattomuus muiden ihmisten mielipiteistä. Huonoiksi puoliksi lukeutui vain epävarmuus seuraavan kirjan menestyksestä.

Wickström valotti oppilaita siitä, mitä kirjailijan arki todellisuudessa on. Itse kirjoittamisen lisäksi työhön kuuluu muun muassa paljon suunnittelua, taustatyötä, kokouksia, erilaisia tilaisuuksia sekä esitelmien pitämistä.  

Kirjoittamisesta pitäville ja kirjailijoiksi haikaileville oppilaille Mika antoi toivoa kertomalla, ettei hänkään nuorena liiemmin harrastanut kirjoittamista tai edes lukemista. Hän innostui kirjoittamisesta vasta noin yläasteen puolivälissä opettajan vihjatessa, että häneltä voisi löytyä lahjoja siihen. Toisin sanoen kuka vain meistäkin voi vielä löytää kirjoittamisen ja sen tuoman luomisen ilon!

Vierailu avarsi näkemystämme kirjailijan ammatista ja muistutti meitä siitä, että kaiken oppii harjoittelemalla ja olemalla aidosti kiinnostunut aiheesta. Kiitämme siis Mikaa hauskasta ja monipuolisesta esitelmästä!       

                                                                                                                                             

Julia ja Silja 8D