Lukuvuosi 2012-2013

Rehtori Heikki Pihkalan Kevätjuhlapuhe

 

Arvoisat kutsuvieraat, rakkaat oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Yksi lukuvuosi on jälleen takana ja monet yhteiset kokemukset. Vaikka sisäilmaongelmat ja varsinaisen koulurakennuksemme peruskorjauksen suunnittelu on vienyt paljon aikaa ja energiaa, tänään mielen täyttävät positiiviset muistot yhdessä eletystä lukuvuodesta.

Lukuvuosi alkoi paniikissa, kun saimme viikko ennen koulun alkua kuulla, että keittiön remontti on kesken ja jatkuu vielä noin kuukauden päivät. Ruokailu järjestyi Dipolin opiskelijaravintolassa ja oli loppujen lopuksi ainakin oppilaiden mielestä maukas kokemus. Dipolin henkilökunta kiitteli nuorten hyvää käytöstä ja kutsui heitä tuleviksi opiskelijoikseen. Moni varmaan onkin sitä. Joulun alla seiskan tiernapojat kävivät laulamassa Dipolissa kiitoksemme.

Muutenkin musiikkipainotuksemme on hyvin kuulunut ja näkynyt kuluneena lukuvuonna. Lokakuussa vierainamme olivat Katrineholmin koulun musiikkiluokat Ruotsista. Jousenkaaren alakoulun, meidän ja ruotsalaisten yhteiskonsertti Tapiolan kirkossa oli kokemus vailla vertaa. Sellaista musiikillista ilotulitusta ja iloista sateen ropinaa saa harvoin kuulla, mitä oppilaat ykkösestä ysiin esittivät. Voi vain kiittäen ihmetellä, mihin osaavat opettajat ja lahjakkaat oppilaat yhdessä pystyvät.

Joulukuussa musiikkiluokat pääsivät tekemään musiikkia ammattilaisten kanssa, kun osallistuimme Club for Five-yhtyeen Joulukoulu-projektiin, joka huipentui Rekiretki-konserttiin täällä Tapiola-salissa. 

Kevätlukukaudella musisoitiin niin Wallattomissa kuin soittajaisissakin, kuten perinteisiimme kuuluu. Seitsemännet musiikkiluokat osallistuivat vielä kevään päätteeksi Vesa-Matti Loirin käynnistämään Pidä huolta-kampanjaan ja kävivät pitämässä päiväkonsertin Tapiolan palvelukeskuksessa. Sielläkin hymy tarttui, kuten kuvataiteen kasin valinnainen ryhmä on kirjoittanut tekemäänsä iloiseen seinämaalaukseen koulun seinälle.

Myös liikunnan tunneilla ja tapahtumissa on päästy loistamaan koulurakennuksen ulkopuolelle. Oppilaat ovat osallistuneet aktiivisesti Espoon koulujen välisiin turnauksiin eri lajeissa. Liikunnan opettajat kehuvat ja kiittävät erityisesti oppilaita, jotka ovat vastuullisesti toimineet joukkueiden kapteeneina. Myös koulumme tanssiryhmät loistivat Espoon koulujen Tanssitapahtumassa. Näistä tansseista on nähty ja nähdään väläyksiä tänäänkin. Erityiskiitos Hantalle.

Sää suosi meitä Tapiolan kentällä, kun opettajat perinteisesti hävisivät pesäpallo-ottelun ysejä vastaan. Erityisellä ilolla olen todennut myös välituntiliikunnan suosion lisääntymisen.

Tapiolan koulussa ei ole ainoastaan laulettu ja urheiltu, vaan myös ahkerasti opiskeltu teoreettisempiakin aineita. Olemme olleet jo useamman vuoden aktiivisesti mukana valtakunnallisessa ranskan opetuksen kehittämishankkeessa KIEKURASSA. Hankkeen nimi tulee sanoista kieli, kulttuuri ja ranska ja sen tavoitteena on tukea ja kehittää ranskan kielen opetusta sekä korostaa monipuolisen kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen merkitystä. KIEKURA-hankkeen myötävaikutuksella koulumme seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisille järjestettiin jälleen tänä keväänä vapaaehtoinen Ranskan valtion delf-koe. Kokeeseen osallistui ennätykselliset yli 70 koulumme oppilasta. Haluan onnitella kaikkia kokeessa menestyneitä ranskanlukijoita ja kiittää ahkeria ranskan opettajia. Seitsemäsluokkalaiset saavat Delf-diplominsa ranskan opettajalta tai luokanvalvojaltaan viimeistään huomenna todistusten jaon yhteydessä. Yhdeksäsluokkalaiset saavat diplominsa tänään täällä kevätjuhlassa.

 

Myös kaikissa muissa oppiaineissa opetus Tapiolan koulussa on ollut korkeatasoista ja tulokset erinomaisia. Yksittäisistä menestyjistä on tässä yhteydessä mainittava ainakin seuraavat oppilaat: Katri Päivärinta 8B-luokalta voitti koko pääkaupunkiseudun Metsävisan ja pääsi valtakunnalliseen loppukilpailuun, jossa oli Suomen 14 parasta metsävisailijaa eri maakunnista. 9E-luokan oppilaat Noora Torpo ja Alvari Oila pääsivät taloustietokilpailun loppukilpailuun, jonne kutsutaan 30 parasta oppilasta koko maasta. Maija Hakkila, Veera Isotalo ja Telma Peura 9A-luokalta voittivat Tilastoposteri-kilpailun ja edustavat työllään Suomea kesällä Hong Kongissa. Mainittakoon vielä sekin, että 7D-luokka voitti valtakunnallisen Smoke free-kisan ja sai tililleen tuhannen euron palkinnon.

Opettajilta keräämissäni palautteissa erityisinä ilon ja kiitoksen aiheina mainittiin positiiviset oppilaamme. Tukioppilaat, Vitsasen toimitus ja oppilaskunta ansaitsevat kiitoksen panoksestaan koulun hengen hyväksi. Muistamme esimerkiksi Halloweenin kammokujan ja ystävänpäivän halilaput, soittajaiset ja erilaiset retket.

Lukuvuotemme huipennus olivat nyt ensi kertaa toteutuneet Toukotyöt. Yhdeksäsluokkalaiset tekivät yhden toukokuisen viikon aikana työn valitsemistaan aiheista, esittivät työsuunnitelman työtä ohjaavalle opettajalle ja kirjoittivat myös raportin työn vaiheista. Työt esitettiin viime maanantai-iltana koululla Toukotyömessuilla. Useimmat oppilaat, ryhmät ja parit olivat nähneet todella vaivaa erinomaisen lopputuloksen eteen. Ennen tanssiesitystä näkemämme lyhytelokuva Rakkaus oli yksi näyttelyn monista helmistä. Messuyleisö äänesti 9E-luokan Mikael Anttilan tuotebrändäystyön näyttelyn parhaaksi työksi. Oli valtavan hienoa nähdä, miten paljon luovuutta ja intoa oppilaista löytyy, kun he oikein pääsevät itseään toteuttamaan. Tällaiseen intoon ja luovuuteen oppimisen ja tekemisen pitäisi useimminkin perustua. Musiikkiluokkalaisten toukotyö oli musikaali Rumor, jota on tällä viikolla esitetty Louhisalissa. Siitäkin kuulemme vielä tässä juhlassa yhden esityksen.

 

Tapiolan koulun pitkäaikaiset opettajat, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Sirpa Jakonen ja liikunnan lehtori Hannele Björklund jäävät eläkkeelle. Kiitän teitä molempia Tapiolan koulun ja sen oppilaiden hyväksi tehdystä erinomaisesta työstä ja toivotan teille meidän kaikkien puolesta ansaittuja ja mainioita eläkepäiviä.

Musiikin opettaja Vuokko Leislahti on saanut viran Tapiolan lukiosta. Onnittelen hänta ja lukiota tästä sekä toivon menestystä uusissa tehtävissä. Suuri kiitos, sinulle Vuokko, Tapiolan koulun ja sen musiikin hyväksi tekemästäsi työstä.

Myös äidinkielen opettaja Anna Voutilainen siirtyy toisiin tehtäviin. Kiitän sinua Anna, olet tehnyt upeaa työtä äidinkielen opettajana ja työyhteisömme jäsenenä. Onnea ja menestystä urallesi.

Kiitän kaikkia oppilaita ja opettajia, henkilökuntaa, johtokuntaa ja Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:tä kuluneesta lukuvuodesta. Teette arvokasta työtä koulun ja sen oppilaiden parhaaksi.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat saaneet oppivelvollisuutensa suoritetuksi ja saavat huomenna peruskoulun päättötodistuksen. Toivotan teille yseille onnea ja menestystä tulevissa opinnoissa ja työtehtävissä.

 

 

Tapiolan Yhteiskoulun Tuki ry:n terveiset

 

Tapiolan koulun lukuvuotta on varjostanut kevätlukukauden aikana kärjistynyt sisäilmaongelma. Poliisiopiston vanhan rakennuksen olosuhteita ei ole saatu yrityksistä huolimatta kelvollisiksi kaikille koululaisille ja opettajille. Opettajat ovat tehneet vaikeassa tilanteessa parhaansa ja koulutyö on voitu tehdä suunnitelmien mukaan. Näinä päivinä selviää, miten ongelma ratkaistaan. Toivottavasti ensi lukukausi voidaan käynnistää sellaisissa tiloissa, joissa opettajat ja oppilaat voivat rauhassa keskittyä työhönsä ja opiskeluun.

 

Iloinen asia Tuki ry:n toiminnassa oli syyskauden päätapahtuman, marraskuun markkinoiden onnistuminen yli odotusten. Suuri joukko vapaaehtoisia vanhempia lähti mukaan valmistelemaan markkinoita, joita ei vielä kertaakaan ole järjestetty oman koulukiinteistön ulkopuolella. Nuorisotila Tapiolan keskustassa toimi hyvin ja Tapiolan koulu muistutti olemassaolostaan Tapiolan katukuvassa.

 

Wallattomiin koulun oppilaat olivat valmistelleet opettajien avulla hienon ohjelmiston. Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetty juhla oli myös koulun ja lukion yhteistyön juhlaa. Musiikkiesitysten koordinointi ja juhlan järjestelyt uudessa paikassa sujuivat opettajien, oppilaiden ja vanhempien yhteistyöllä hienosti. Wallattomissa koulun ja lukion kohtaaminen on erityisen arvokasta nyt, kun opiskelu tapahtuu kaukana toisistaan.

 

Tuki ry on kuluneen vuoden aikana avustanut taloudellisesti leirikoulumatkojen järjestämistä ja mm. elvytysnukkejen hankintaa. Koulun oppilaille on jaettu harrastusapurahoja. Aktiiviset opettajat ovat jälleen vieneet oppilaitaan tutustumaan toisiinsa lukuvuoden alussa ja järjestäneet erilaisia retkiä pitkin lukuvuotta. Ämmässuon kaatopaikkaan tutustuminen on aina yhtä vaikuttava kokemus kasvavalle nuorisolle.

 

Vanhempien aktiivisuus tapahtumissamme on ollut tänä vuonna runsasta ja olemme näin onnistuneet jakamaan tehtäviä suurelle joukolle. Olemme laatineet muistilistoja ja toimintaohjeita tuleville hallituksen jäsenille, jotta kynnys tulla pariksi vuodeksi mukaan toimintaan olisi mahdollisimman matala. Vanhempainyhdistys saisi näin jatkuvasti uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseen. Tapiolan kouluyhteisö palkitsee tarjoamalla vanhemmille hyvän yhteistyön ja onnistumisen elämyksiä!

 

Lämpimät kiitokset kaikille toimintaamme vuoden mittaan osallistuneille. Toivotan Tuki ry:n puolesta Tapiolan koulun henkilökunnalle ja oppilaille perheineen rentouttavaa kesää!

 

Jaakko Haapanen

Tuki ry:n puheenjohtaja