Koulukuraattori

 

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen tukeminen tilanteen ratkaisemiseksi.

Milloin koulukuraattorin luo?

Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua ja joista haluaisit keskustella jonkun aikuisen kanssa. Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseesi ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin mahdollisen muun tuen saamiseksi.

Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun
• koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa (kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
• kotona on hankalaa (riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
• omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, alakuloisuus, stressi)

Vanhempana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta. Koulukuraattorin pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. Koulukuraattorin yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.