Kouluterveydenhuolto

 

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on luottamuksellista yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä
kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa
säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Terveydenhoitaja
ja lääkäri tekevät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa.

Vanhemmilla/huoltajilla on mahdollisuus osallistua oppilaan terveystarkastuksiin, ja
tarvittaessa vanhemmat ja oppilaat voivat kääntyä koulun terveydenhoitajan tai
lääkärin puoleen oppilaan terveyteen, hyvinvointiin tai koulunkäyntiin liittyvissä
asioissa.

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Se ei sisällä
varsinaista sairaanhoitoa ensiapua lukuun ottamatta. Ensiaputilanteessa huoltajalla on
vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.

Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä asiakastietojärjestelmä, johon
kouluterveydenhuollon asiakkaan terveystiedot talletetaan. Tiedot ovat aina
luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.
Poikkeuksena ovat ainoastaan laissa määritellyt erityisperusteet.

Terveydenhoitaja Elina Väyrynen on tavattavissa koululla ma, ti, pe.  

Ajanvaraukset koululääkärille terveydenhoitajan kautta.

Oppilaiden suun terveydenhuolto


Suun tervydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa. Hammaslääkäri ja suuhygienisti
vastaavat oppilaan suun terveydenhuollosta. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus
suun terveystarkastukseen ensimmäisellä, kolmannella, viidennellä ja kahdeksannella
vuosiluokalla. Suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien
terveystapojen kehittymistä. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja
hoidon tarve sekä tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma.

Huoltajalla on aina ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren suun terveydentilasta.
Espoolaiset peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta koulua
tai asuinpaikkaa lähinnä olevasta hammashoitolasta.
Välitön ensiapu annetaan arkisin pääsääntöisesti kotiosoitetta tai koulua lähinnä
olevassa hammashoitolassa.

Peruuta aikasi heti, jos et jostakin syystä voikaan mennä hoitoon sovittuna
ajankohtana. Viisitoista vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta hoitoajasta
asetuksen mukainen maksu.