KiVa

KiVa Koulu -ohjelma ei ole vain projekti, vaan se on koulumme omaksuma toimintatapa. Sillä pyritään ehkäisemään ja vähentämään kiusaamista sekä minimoimaan kiusaamisen kielteisiä vaikutuksia. Tavoitteena on, että ohjelma osaltaan edistää turvallista ja miellyttävää oppimisympäristöä. Tapiolan koulussa on toimittu Turun yliopiston kehittämän KiVa-ohjelman mukaisesti jo vuodesta 2008. Silloin olimme mukana KiVa Koulu -ohjelman kokeiluvaiheessa. Tarkemmin ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.kivakoulu.fi.

 

Oppilaat vastaavat joka kevät Turun yliopiston tekemään kartoituskyselyyn.  Kansalliset tulokset osoittavat, että KiVa -ohjelma on toiminut ja kiusaaminen vähentynyt. Tapiolan koulussa kiusaamista on tutkimuksen mukaan ollut toistuvasti alle maan keskitason, näin myös selkeästi lukuvuonna 2019-2020  Tulokset vahvistavat myös sen, että kiusaamiseen puuttuminen useimmiten lopettaa kiusaamisen tai ainakin vähentää sitä. Kiusaamista ei Tapiolan koulussa sallita.

 

Varsinainen ohjelma toteutetaan 7. luokilla. Ohjelma sisältää neljä teemaa, joita luokanvalvoja käy läpi luokkansa kanssa kahdesti syksyllä ja kahdesti keväällä. Tunnit sisältävät ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia harjoitteita. Muilla luokka-asteilla teemaa ylläpidetään aihetta tukevan materiaalin avulla.

 

KiVa-tiimi hoitaa mahdollisia kiusaamistapauksia toimien tarvittaessa yhdessä niin luokanvalvojien kuin oppilashuoltoryhmän kanssa.  Selvittelykeskusteluissa mukana olleiden oppilaiden huoltajlle viestitään asiasta ja ollaan tarpeen mukaan yhteistyössä.

 

“Kukaan ei ansaitse kiusaamista” on yksi Kiva koulun motto ja teeman aihe. Olkaa yhteydessä luokanvalvojaan jos kiusaamista havaitsette.

 

 

Takaisin