Hyvinvointi

Hyvinvoiva oppilas on tärkein asia kaikessa koulun toiminnassa. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan koulussa monin eri tavoin.

Tapiolan koulussa on toimiva oppilashuolto, oma kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi. Koululääkäri pitää vastaanottoa koululla säännöllisesti.

Opetuksen tukemiseksi Tapiolan koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka pitävät sekä pienryhmätunteja että ovat mukana oppitunneilla tilanteen mukaan.

Kouluruokailu on kaikilla yläkoulun oppilailla samaan aikaan (ruokatunnin pituus on 45 minuuttia), jonka jälkeen lukion oppilaat ruokailevat. 

Välitunneilla oppilaat saavat valita ovatko ulkona vai sisällä. Ulkona on paljon välituntiaktiviteetteja, kuten pingis, jalkapallo, koripallo, frisbee ja parkour. 

Kiusaamistapauksia selvittelee opettajista koostuva KiVa-tiimi yhdessä muiden tahojen kanssa.

Vanhempainyhdistys Tuki ry on arvokas lisä koulunkäynnin tukemisessa niin rahoittajana kuin myös henkisenä tukena.