7-luokkalaisten etävanhempainilta 26.8.2021 klo 18.00-19.30

18.8.2021

7-luokkalaisten huoltajille välitetään kutsu Wilma-viestinä, jossa on liittymislinkki etävanhempainiltaan.