ke 30.9 8. ja 9. -luokkalaisten vanhempainilta etänä

16.9.2020

TAPIOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 8. ja 9.-LUOKKALAISTEN HUOLTAJILLE

Etäyhteyksin toteutettuna

 

KESKIVIIKKONA 30.9.2020

ILLAN OHJELMA:

Klo 18.00-18.15        Tilaisuuden avaus rehtori Anna-Liisa Roiha

Klo 18.15-18.45    Puheenvuoro arvioinnista Najat Ouakrim-Soivio, kasvatustieteen dosentti, erityisalana oppimisen ja osaamisen arviointi

  • Miten opettajat suunnittelevat ja toteuttavat arviointiaan?

  • Miten osaamisen arviointiin kuuluu oppiaineen tietojen ja tietojen lisäksi myös työskentely?

  • Miksi on tärkeää, että oppilas osaa toimia saamansa palautteen mukaisesti? 

  • Miksi eri oppiaineissa oppilaat tekevät itsearviointia ja antavat / saavat vertaispalautetta?

  • 1.8.2021 käyttöönotettavat päättöarvioinnin kriteerit. Tällä hetkellä 8.-vuosiluokalla olevat oppilaat ovat niitä, jotka arvioidaan ko. kriteereiden mukaan keväällä 2022.

  • Jos haluat kysyä arvioinnista, lähettäisitkö kysymyksen etukäteen to 24.9.2020 mennessä tämän linkin kautta. 

Klo 18.45-19.30    Tilaisuus jatkuu luokittain luokanvalvojan johdolla omissa luokkakohtaisissa Meet-etäkokouksissa.

  • Luokan kuulumiset ja ajankohtaiset asiat

 

TERVETULOA!