Hyvinvointi

Hyvinvoiva oppilas on tärkein asia kaikessa koulun toiminnassa. Oppilaiden hyvinvointia tuetaan koulussa monin eri tavoin.

Tapiolan koulussa on toimiva oppilashuolto, oma kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori sekä koulupsykologi. Koululääkäri pitää vastaanottoa koululla säännöllisesti.

Opetuksen tukemiseksi Tapiolan koulussa on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka pitävät sekä pienryhmätunteja että ovat mukana oppitunneilla tilanteen mukaan.

Kouluruokailu tapahtuu kahdessa vuorossa (ruokatunnin pituus on 35 minuuttia) ja koulussa on tarjolla maksullinen välipala maanantaista torstaihin.

Välitunneilla oppilaat ovat pääsääntöisesti ulkona parakkitilanteen takia. Välitunneilla on opettajavalvonta.

Kiusaamistapauksia selvittelee opettajista koostuva KiVa-tiimi yhdessä muiden tahojen kanssa.

Vanhempainyhdistys Tuki ry on arvokas lisä koulunkäynnin tukemisessa niin rahoittajana kuin myös henkisenä tukena.

 

Ranskalainen koulu ja TV-ryhmä olivat tutustumassa koulumme KiVa-toimintaan 14.12.2011. Vieraat saivat osallistua myös kotitaloustunnille.